KẾ HOẠCH Liên hoan nhóm ca khúc “Chú Ve con” Lần thứ 26 – Năm 2023

        ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                              

       Số: 3139 /KH-SGDĐT                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Liên hoan nhóm ca khúc “Chú Ve con” Lần thứ 26 – Năm 2023

 

Thực hiện kế hoạch số 3923/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch Chính trị, tư tưởng năm học 2022 – 2023.

Căn cứ kế hoạch số 2573/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Liên hoan nhóm ca khúc “Chú Ve con” lần thứ 26 năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tiếp tục phát huy các hoạt động văn hóa văn nghệ trong trường học, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh nhằm giáo dục toàn diện học sinh và tạo môi trường giao lưu học tập giữa các đơn vị.

Định hướng giáo dục cho học sinh tính thẩm mỹ và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong âm nhạc dân tộc, nhằm xây dựng con người Việt Nam trong xu thế hội nhập.

Công tác tổ chức liên hoan cho học sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của học sinh.

 • CHỦ ĐỀ LIÊN HOAN: “KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ”
 • Thể hiện khí thế hào hùng, sức trẻ của thế hệ học sinh thành phố trong học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội.
 • Thể hiện tinh thần xung kích, năng động và sáng tạo của học sinh thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.
 • Nêu bật tình yêu quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè và tình cảm yêu thương dành cho thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thể hiện ước mơ, khát vọng, hoài bão vươn cao của các thế hệ học sinh thành phố.
 • Thể hiện và phát huy về nghệ thuật âm nhạc dân tộc Việt Nam nói chung và những nét nghệ thuật truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
 • ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Công viên nước Đầm Sen phối hợp hỗ trợ về địa điểm, kinh phí tổ chức và vé vào cổng cho các đơn vị tham gia.

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. Đối tượng: Học sinh hiện đang học tại các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN – GDTX, Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố trong năm học 2022 – 2023.
 3. Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức:
 • Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 03/7/2023 (Theo mẫu đính kèm)

+ Các đơn vị tham gia bảng A, B, A1, B1: Đăng ký theo mẫu 1.

+ Các đơn vị tham gia bảng C: Đăng ký theo mẫu 2.

 • Thời gian tổ chức: Dự kiến Tháng 7,8/2023.
 1. Địa điểm: Công viên nước Đầm Sen (03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11).
 2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI
 3. Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo (các trường THCS), THPT và Trung tâm GDTX đăng ký tham dự 01 nhóm ca khúc theo mẫu.

*Lưu ý: Để tạo điều kiện cho các đơn vị không đủ khả năng dự thi độc lập, Ban Tổ chức (BTC) đồng ý cho các đơn vị có thể liên kết với các đơn vị khác để dự thi. Đơn vị được liên kết phải là các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh dự thi là học sinh đang theo học tại các đơn vị năm học 2022-2023. Việc liên kết phải được thực hiện ngay từ vòng loại và có phiếu đăng ký cụ thể với BTC.

 1. Các vòng thi
  • . Vòng loại

Bảng A: Dành cho các trường THPT (không thuộc bảng B theo quy định bên dưới) sử dụng ban nhạc. Riêng các trường THPT thuộc bảng A, nhưng không đủ khả năng thành lập ban nhạc thì có thể đăng ký tham gia dự thi và sử dụng đĩa nhạc (CD, MD) theo quy định bên dưới.

Bảng A1: Dành cho các Phòng GD&ĐT – học sinh tham gia thuộc các trường THCS (không thuộc bảng B theo quy định bên dưới) sử dụng ban nhạc. Riêng các Phòng GD&ĐT thuộc bảng A1, nhưng không đủ khả năng thành lập ban nhạc thì có thể đăng ký tham gia dự thi và sử dụng đĩa nhạc (CD, MD) theo quy định bên dưới. Khuyến khích các Phòng GD&ĐT đăng ký dự thi nhiều đội, thuộc các trường THCS khác nhau.

Bảng B: Dành cho các đơn vị trường THPT thuộc địa bàn các huyện ngoại thành, gồm huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và các Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố sử dụng nhạc đệm bằng đĩa nhạc (CD, MD).

 Lưu ý: không sử dụng USB hoặc Laptop.

Bảng B1: Dành cho các Phòng GD&ĐT – học sinh tham gia thuộc các trường THCS gồm huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và các Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố sử dụng nhạc đệm bằng đĩa nhạc (CD, MD).

 Lưu ý: không sử dụng USB hoặc Laptop. 

*Các đơn vị thuộc bảng B, B1 khi đăng ký dự thi nếu muốn sử dụng ban nhạc thì phải tham dự thi ở bảng A, A1.

Bảng C: Dành cho các đơn vị thuộc bảng A, B, A1, B1 nhưng không đủ khả năng tham gia nhóm ca khúc (04 tiết mục theo quy định) thì có thể dự thi 01 tiết mục bằng hình thức video clip. Mỗi đơn vị đăng ký 01 tiết mục theo thể loại tại mục V. Các tiết mục phải đảm bảo phần phụ họa, trang phục cho tiết mục dự thi phù hợp lứa tuổi học sinh và môi trường học đường. Khuyến khích các phòng GD&ĐT có thể tham gia nhiều hơn 01 đơn vị.

2.2. Vòng bán kết

Các đơn vị thuộc Bảng A, A1Bảng B, B1 đủ điểm quy định của Ban Tổ chức sẽ được xét vào vòng 2.

 (Số lượng do Ban Tổ chức quyết định tùy theo số đội đăng ký).

2.3. Vòng chung kết

 • Các đơn vị thuộc Bảng A và A1 đủ điểm quy định của BTC dự thi vòng chung kết.
 • Các đội dự thi Bảng B và B1 kết thúc phần dự thi ở vòng 2 và BTC sẽ chọn các đơn vị xuất sắc nhất bảng để trao giải trong chương trình công diễn và trao giải.
  • . Công diễn và trao giải

Ban Tổ chức sẽ chọn các tiết mục xuất sắc nhất của các thể loại để biểu diễn trong buổi công diễn và trao giải thưởng.

 1. THỂ THỨC DỰ THI
 2. Thể loại dự thi: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tứ ca, Tốp ca.

            – Khối học sinh Trung học phổ thông (THPT) và TT GDNN – GDTX, TT GDTX: Chương trình dự thi phải có ít nhất 03 thể loại trong số đã nêu ở trên và có đủ 04 tiết mục mới được tính giải chương trình (các đơn vị thuộc bảng A nhưng không đủ khả năng thành lập ban nhạc thì đăng ký dự thi đảm bảo 03 thể loại và 04 tiết mục như đã nêu trên; sử dựng đĩa nhạc dự thi nên BTC không chấm điểm chương trình, chỉ chấm điểm tiết mục dự thi).

  – Phòng GD&ĐT – học sinh tham gia thuộc các trường THCS: Chương trình dự thi phải đăng ký đủ 04 tiết mục và có ít nhất 03 thể loại trong số đã nêu ở trên và có đủ 04 tiết mục mới được tính giải chương trình (các đơn vị thuộc bảng A1 nhưng không đủ khả năng thành lập ban nhạc thì đăng ký dự thi đảm bảo 03 thể loại và 04 tiết mục như đã nêu trên; sử dựng đĩa nhạc dự thi nên BTC không chấm điểm chương trình, chỉ chấm điểm tiết mục dự thi).

 1. Bài hát dự thi

– Các bài hát sử dụng khi dự thi phải là các ca khúc Việt Nam và được phép lưu hành theo qui định của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch. Không sử dụng ca khúc nước ngoài (kể cả ca khúc nước ngoài đặt lời Việt).

– Các tiết mục là sáng tác tự biên không được đăng  kí quá 01 tiết mục/chương trình. Tiết mục tự biên phải nộp kèm theo văn bản bài hát khi đăng ký dự thi với Ban tổ chức. Khuyến khích các đơn vị hát các bài hát dân ca hoặc ca khúc mang âm hưởng dân ca trong chương trình dự thi.

 1. Chương trình dự thi
 • Mỗi nhóm ca khúc dự thi một chương trình có chủ đề xuyên suốt. Thời gian tối đa cho mỗi chương trình dự thi là 25 phút được tính từ lúc đơn vị giới thiệu; trong 04 tiết mục dự thi chính thức phải có ít nhất 01 tiết mục hát về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quá thời gian qui định, BTC hội thi sẽ trừ điểm chương trình theo nguyên tắc:

              + Quá từ trên 05 phút đến 10 phút: trừ 1 điểm trên tổng điểm bình quân điểm chương trình do Ban giám khảo chấm.

              + Quá từ trên 10 phút: trừ 1,5 điểm trên tổng điểm bình quân điểm chương trình do Ban giám khảo chấm.

 1. Thành phần và số lượng tham gia dự thi 

– Mỗi nhóm ca khúc tham dự về phía người hát tối thiểu là 6 người, tối đa là 12 người. Không hạn chế số lượng nhạc công và số người tham gia múa minh họa. Những người tham gia múa minh hoạ phải là người của trường có nhóm ca khúc tham dự liên hoan.

 – Các thành viên nhóm hát phải là người của trường đăng ký dự thi hoặc là thành viên liên kết với đơn vị khác nhưng phải là học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023. Các thành viên đã đạt giải giọng ca nam, nữ xuất sắc nhất trong Liên hoan ca khúc Chú ve con các năm trước không được tham dự ở hình thức hát đơn ca trong chương trình dự thi chính thức.

        (Nhóm ca khúc nào vi phạm những qui định về đăng ký thành viên nhóm hát sẽ bị loại ngay khi BTC xác định đúng nội dung vi phạm).

 1. Về ban nhạc và nhạc công

         – Các nhóm được liên kết với các trường bạn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Là học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, ĐH-CĐ, TCCN, GDTX của thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023, có độ tuổi phù hợp với học sinh, sinh viên; không quá lớn tuổi, không sử dụng ban nhạc chuyên nghiệp (không tính các thành viên sẽ được nhập học vào các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024 ). Việc liên kết phải được thực hiện ngay từ vòng 1 (tránh tình trạng thành viên các nhóm bị loại sớm lại tham gia cùng các nhóm được tiếp tục lọt vào vòng sau).

 – Giáo viên của trường có thể chơi riêng ban nhạc của giáo viên hoặc chơi kết hợp với ban nhạc học sinh để đệm cho các nhóm hát của đơn vị mình dự thi.

– Các thành viên tham gia liên kết với vai trò nhạc công phải đăng kí cùng với các đơn vị dự thi và xuất trình thẻ HSSV (hoặc thẻ viên chức-nếu là GV) khi có yêu cầu.  

– Các thành viên tham dự liên hoan (kể cả các nhạc công liên kết với các đơn vị khác) phải đảm bảo tư thế tác phong, trang phục đẹp, lịch sự và phù hợp với lứa tuổi học sinh, với nội dung chương trình tham dự (Nam nhạc công không được để tóc quá dài, hoặc nhuộm tóc, dùng đồ trang sức không mang tính thẩm m).

– Về thành phần nhạc cụ sử dụng của nhóm :

+  Hình thức ban nhạc sử dụng các nhạc cụ điện tử (tối thiếu phải có 02 đàn Organ nhưng không được thu sẵn phần đệm cài sẵn trong đàn).

+  Hình thức ban nhạc không sử dụng nhạc cụ điện tử hoặc ban nhạc sử dụng các nhạc cụ dân tộc tối thiểu phải có từ 03 nhạc cụ trở lên. 

+ Ban nhạc của nhóm thi ở bảng A1: Ban nhạc phải do chính học sinh THCS hoặc giáo viên kết hợp với học sinh THCS chơi trong ban nhạc. Nhạc cụ tối thiểu trong ban nhạc điện tử là 02 đàn Organ (nhưng không được thu phần đệm cài sẵn trong đàn). Nhạc cụ của các ban nhạc không sử dụng nhạc cụ điện tử tối thiểu phải có 02 đàn Guitar và 01 trống cajon (khuyến khích học sinh THCS sử dụng nhiều nhạc cụ khác bổ sung trong ban nhạc cho màu sắc thêm phong phú) .

          – Dụng cụ của nhạc công để phục vụ cho nhóm biểu diễn các đơn vị tự chuẩn bị. Ban tổ chức chỉ hỗ trợ bộ trống sẵn có trên sân khấu.

          – Ban tổ chức chỉ đồng ý cho 01 nhạc công được quyền tham gia nhiều nhóm nhạc tại một đơn vị (lưu ý: cả ban nhạc không được tham gia cùng lúc ở nhiều đơn vị).

 1. Phần dự thi video clip – Bảng C

          Cần phải có phần giới thiệu mở đầu, phần dự thi và kết thúc. Phông nền phía sau là phông nền của cuộc thi (nếu có), cảnh trí hoặc phông nền trống. Tuyệt đối không để các phông nền không liên quan đến Liên hoan ca khúc chú ve con. Video clip cần đủ độ sáng, nhìn rõ thí sinh dự thi, hình ảnh không rung lắc, âm thanh rõ ràng. Khung hình 16:9, độ phân giải tối thiểu là 1920 x 1080.

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 2. Giải chương trình ( Dành cho từng bảng):
 • Bảng A&A1: Mỗi bảng có 01 Giải Nhất (cúp vàng), 01 Giải Nhì (cúp bạc), 01 Giải Ba (cúp đồng), 05 Giải Tư.
 • Bảng B&B1: Mỗi bảng có 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba, 05 Giải Tư (căn cứ số lượng đăng ký dự thi của các đơn vị ở bảng B, Ban tổ chức sẽ xem xét quyết định để trao giải).  
 • Bảng C: Căn cứ số lượng đăng ký dự thi của các đơn vị ở bảng C, Ban tổ chức sẽ xem xét quyết định để trao giải tương ứng.
 1. Các giải thưởng khác
 • Giải Giọng ca Nam, Nữ xuất sắc nhất cho đơn ca (gồm 02 giải cho Bảng A, A1 và 03 giải cho Bảng B, B1).
 • Giải cổ động viên nhiệt tình nhất (dành chung cho cả 04 Bảng A, A1 & B, B1).
 • Giải Ban nhạc (chỉ dành cho bảng A & A1) bao gồm: 02 Giải cho Ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử chơi hay nhất. 02 Giải cho Ban nhạc sử dụng nhạc cụ không phải là nhạc cụ điện tử chơi hay nhất.
 • Các giải sau dành chung cho cả 04 Bảng A, A1 & B, B1:
 • Tiết mục biểu diễn thể loại tốp ca, hợp ca hay nhất: 04 Giải.
 • Trang phục phù hợp, đẹp nhất: 04 Giải.
 • Tiết mục có vũ đạo đẹp nhất: 04 Giải.
 • Tiết mục hát về Thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng nhất: 02 Giải.
 • Tiết mục hát về tuổi học trò hay nhất: 02 Giải.
 • Tiết mục về âm nhạc dân tộc hay nhất: 04 Giải.
 • Nhạc công sử dụng nhạc cụ dân tộc hay nhất: 02 Giải.
 • ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

 –  Nếu sử dụng nhạc đệm thu sẵn trên đĩa thì không được thu trước phần hát bè phụ họa trong đĩa nhạc đệm; gửi đĩa nhạc về Công viên nước Đầm Sen trước khi biểu diễn 01 ngày để BTC kiểm tra và chuẩn bị.

 • Các đơn vị dự thi phải có mặt trước 30 phút theo lịch diễn của BTC.
 • Các đơn đăng ký chương trình dự thi qua mail cho bộ phận thường trực công tác tổ chức trước 3 ngày dự thi (Bà Huỳnh Thị Kim Quyên – Zalo: 0918811551) để BTC in và gửi Ban giám khảo.
 • Công viên nước Đầm Sen cung cấp vé vào cổng cho cổ động viên các nhóm: vòng sơ loại:100 vé; vòng bán kết: 150 vé; vòng chung kết: 150 vé; vòng công diễn và trao giải: (tùy theo điều kiện tình hình cụ thể, BTC sẽ thông báo sau).
 • Căn cứ vào số lượng đăng ký thực tế, BTC có quyền thay đổi số vòng thi hoặc số bảng dự thi cho phù hợp.
 • THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC
 1. Ban chỉ đạo:
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD&ĐT.
 • Ông Vũ Ngọc Tuấn –Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen.
 1. Ban tổ chức:
 • Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.
 • Ông Vũ Ngọc Tuấn –Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen
 1. Phó Trưởng ban tổ chức:
 • Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT.
 • Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen.
 1. Ủy viên:
 • Ông Nguyễn Tiến Cường – Phó phòng Kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
 • Ông Đặng Huy Khải – Phó phòng Kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
 • Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó Trưởng phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Ông Trần Văn Cường – Chuyên viên phòng GD TrH Sở GD&ĐT.
 • Bà Phan Thị Lan Tuyền – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Ông Phạm Duy Phương – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Bà Lê Anh Huyền Trang – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Ông Trần Nghĩa Nhân – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Bà Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Ông Lê Văn Trường – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
 • Ông Nguyễn Quang Minh – Tổ Phó Marketing phòng kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
 • Bà Huỳnh Thị Kim Quyên – CB phòng kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
 • Ông Nguyễn Văn Gốp – CB Phòng kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
 • Ông Dương Mạnh Hùng – CB Phòng kinh doanh CVN Đầm Sen
 1. BAN GIÁM KHO LIÊN HOAN

   Ban tổ chức sẽ mời các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi và có uy tín về nghệ thuật, am hiểu về văn nghệ học đường để tham gia vào thành phần ban giám khảo chấm thi cho tất cả các vòng thi của liên hoan Chú ve con. Ban giám khảo sẽ chấm thi nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác, công bằng cho các đơn vị tham gia dự thi.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
 • Kinh phí tổ chức và trao giải: Do Công viên nước Đầm Sen hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị tài trợ.
 • Kinh phí dự thi của các đơn vị: Trích từ kinh phí sinh hoạt hè năm 2023.
 • Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí tập luyện và di chuyển ở vòng loại và vòng bán kết, chung kết

*Bộ phận thường trực công tác chuyên môn: Ông Phạm Duy Phương – Chuyên viên Phòng CTTT Sở GD&ĐT, ĐT: 08. 38299.682, ĐTDĐ: 0934.973.168;

*Bộ phận thường trực công tác tổ chức Công viên nước Đầm Sen: Ông Nguyễn Tiến Cường ĐTDĐ: 0913184474  – Ông Quang Minh 0909900995

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và cử đội tham dự./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Dương Trí Dũng

Nơi nhận:                                                                                         

– Vụ GDCTCTHSSV (Bộ GDĐT) (báo cáo);                                                    

– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè TP (báo cáo);                                                                      

– Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo);  

– Phòng GDTrH, Phòng GDTX-CN&ĐH (để biết);                                                                               

– Phòng GDĐT quận/huyện/TP Thủ Đức (thực hiện);

– Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học

   (cấp học cao nhất là THPT) (thực hiện);

– Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX (thực hiện);                                       

– Công viên nước Đầm Sen (phối hợp);                                              

– Lưu: VT, CTTT(Phương).                                  

 

  Lưu ý:

 – Gửi đăng ký trước qua mail: [email protected] , và CC [email protected]  để cập nhật chia bảng thi.

 • Bảng đăng ký chính thức có hình ảnh, mộc dấu giáp lai và xác nhận của lãnh đạo đơn vị sẽ nộp vào ngày họp chuyên môn.
Bài viết liên quan