Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2021

Công bố NQ HĐQT số 01 về việc thời gian chốt danh sách chi cổ tức năm 2020

Công bố NQ HĐQT số 01 về việc thời gian chốt danh sách chi cổ tức năm 2020, quý tại đây

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, xem tại đây

Thông báo ĐHĐCĐ năm 2021 – Đảm bảo an toàn cho Đại hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, với tinh thần cùng chung sức đẩy lùi dịch Covid-19. Kính mong các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 của Công viên nước Đầm Sen, nên hợp tác thực hiện đúng mọi quy định đề ra của Ban tổ chức. Uỷ Quyền Quý cổ đông Nên Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, hoặc người được Quý cổ đông tín nhiệm với các trường hợp sau: + Số lượng cổ phiếu dưới 2.000. + Các trường hợp đi về từ các vùng dịch: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương, Gia Lai, Đăk Lăk…. và trên [...]

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021 (Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự, xem tại đây2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, xem tại đây3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị Quyết DHDCD năm 2020, xem tại đây4. Báo cáo của Ban kiểm soát, xem tại đây5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 gồm có:   5.1. Báo cáo tài chính riêng, xem tại đây   5.2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, xem tại đây6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, xem tại đây7. Kế hoạch chỉ tiêu cơ bản năm 2021 gồm [...]

Thông báo mời họp và Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN Năm 2021 xem tại đây Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2021 xem tại đây