Giờ hoạt động

– Mở cửa: 9h00 (T7/CN 8h30)
– Ngừng bán vé: 16h30
– Đóng cửa: 18h00.
Công viên nghỉ định kỳ thứ 3 hàng tuần

TRÒ CHƠI

ĐỐI TÁC