Giờ hoạt động

Công viên Hoạt động Liên tục 7 Ngày từ 27/4 – 12/09/2022.

  • Thứ 2 đến thứ 7: 8h30 – 18h00
  • Chủ nhật, Lễ: 8h00 – 18h00

TRÒ CHƠI

ĐỐI TÁC