Lĩnh vực hoạt động

  • Dịch vụ giải trí, vui chơi, thể thao dưới nước và các dịch vụ khác.
  • Mua bán rượu bia, thuốc lá nội, thiết bị máy móc, linh kiện, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành thể thao dưới nước, nghành nhà hàng – khách sạn.
  • Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm mây tre lá, gốm sứ, keo dán tổng hợp
  • Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
  • Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.
Bài viết liên quan