Phòng truyền thống

Một vài thành tích tiêu biểu của Công viên nước Đầm Sen

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Giấy chứng nhận 100 thương hiệu Việt bền vững năm 2012
Giấy chứng nhận địa điểm du lịch xuất sắc nhất năm 2012
Bài viết liên quan