Lưu trữ thẻ: lần thứ 25

Hướng dẫn làm thẻ và nhận vé cổ động Chú Ve Con 2022

Cách làm thẻ diễn viên, nhận vé cổ động viên Chú Ve Con 2022

Kế hoạch liên hoan nhóm ca khúc Chú Ve Con lần thứ 25 năm 2022

Kế hoạch tổ chức liên hoan nhóm ca khúc Chú Ve Con lần thứ 25, được tổ chức tại công viên nước Đầm Sen.