Giờ hoạt động Đầm Sen Nước

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦM SEN NƯỚC

Tháng Mười Một

Tháng Mười Hai 2022

Tháng Một
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
28
29
30
1

Mở cửa 9h00 – 18h00

2

Mở cửa 9h00 – 18h00

3

Mở cửa 9h00 – 18h00

4

Mở cửa 8h30 – 18h00

5

Mở cửa 9h00 – 18h00

6

Nghỉ định kỳ thứ 3

7

Mở cửa 9h00 – 18h00

8

Mở cửa 9h00 – 18h00

9

Mở cửa 9h00 – 18h00

10

Mở cửa 9h00 – 18h00

11

Mở cửa 8h30 – 18h00

12

Mở cửa 9h00 – 18h00

13

Nghỉ định kỳ thứ 3

14

Mở cửa 9h00 – 18h00

15

Mở cửa 9h00 – 18h00

16

Mở cửa 9h00 – 18h00

17

Mở cửa 9h00 – 18h00

18

Mở cửa 8h30 – 18h00

19

Mở cửa 9h00 – 18h00

20

Nghỉ định kỳ thứ 3

21

Mở cửa 9h00 – 18h00

22

Mở cửa 9h00 – 18h00

23

Mở cửa 9h00 – 18h00

24

Mở cửa 9h00 – 18h00

25

Mở cửa 8h30 – 18h00

26

Mở cửa 9h00 – 18h00

27

Nghỉ định kỳ thứ 3

28

Mở cửa 9h00 – 18h00

29

Mở cửa 9h00 – 18h00

30

Mở cửa 9h00 – 18h00

31

Mở cửa 9h00 – 18h00

1

LƯU Ý

NgàyThời gian
 Thứ 2 đến Thứ 7  từ 9h00 – 18h00 
Chủ nhậttừ 8h30 – 18h00

– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30

Bài viết liên quan