Những tuyến xe buýt đến Công Viên Nước Đầm Sen

 

MS TUYẾN
THÔNG TIN VỀ TUYẾN

15

Chợ Phú Định – Đầm Sen

38

Khu dân cư Tân Quy – Bến Thành – Đầm Sen

64

BX Miền Đông – Công viên Đầm Sen
(Nguồn từ website: http://www.buyttphcm.com.vn)
Bài viết liên quan