Kế Hoạch Hội thi Chú Ve Con 2024


KẾ HOẠCH


Hội thi “Tiếng hát Chú ve con học sinh, học viên thành phố năm 2024”
Căn cứ Kế hoạch số 2103/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố Hồ Chí Minh năm
2024;
Căn cứ Kế hoạch số 3123/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động Hè năm 2024 Ngành Giáo dục và Đào
tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 4567/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24 tháng 8 năm 2023
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính
trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024;
Căn cứ Công văn số 5594/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và
công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Tiếng hát Chú ve con học sinh, học
viên thành phố năm 2024” với các nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Phát huy các hoạt động văn hóa văn nghệ trong trường học, xây dựng đời
sống văn hóa lành mạnh nhằm giáo dục toàn diện học sinh và tạo môi trường giao
lưu học tập giữa các đơn vị.
Định hướng giáo dục cho học sinh tính thẩm mỹ và những giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp trong âm nhạc dân tộc, nhằm xây dựng con người Việt Nam
trong xu thế hội nhập.
Công tác tổ chức liên hoan cho học sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc,
thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng
Học sinh, học viên hiện đang học tại các trường THCS, THPT, Trung tâm
GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX, trường Trung cấp trực thuộc trên địa bàn thành
phố trong năm học 2023 – 2024.

2. Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức
Thời gian đăng ký: Từ 07/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 7,8/2024.
3. Địa điểm: Công viên nước Đầm Sen (03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11).

III. CHỦ ĐỀ
Chủ đề: “Tự hào học sinh Thành phố mang tên Bác”
Thể hiện khí thế hào hùng, sức trẻ của thế hệ học sinh thành phố trong học
tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội.
Thể hiện tinh thần xung kích, năng động và sáng tạo của học sinh thành phố
vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.
Nêu bật tình yêu quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè.
Thể hiện tình cảm yêu thương, niềm tự hào dành cho Thành phố Hồ Chí
Minh, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
Thể hiện ước mơ, khát vọng, hoài bão vươn cao của các thế hệ học sinh thành
phố.
Thể hiện và phát huy về nghệ thuật âm nhạc dân tộc Việt Nam nói chung và
những nét nghệ thuật truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Hình thức và thể loại
Tổ chức thi theo nhóm ca khúc hoặc tiết mục trong đó phần ca là bắt buộc.
Phần múa, nhạc để phụ họa làm nổi bật phần ca và góp phần nâng cao chất lượng
tiết mục.
Thể loại dự thi: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, Hợp ca.
Đăng ký dự thi theo nhóm ca khúc, gồm 4 bảng:
 Bảng A: Các trường THPT, , TT GDNN-GDTX, TT GDTX, trường
Trung cấp trực thuộc sử dụng ban nhạc.
 Bảng A1: Các Phòng GD&ĐT – học sinh tham gia thuộc các trường
THCS sử dụng ban nhạc.
 Bảng B: Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, TT
GDNN-GDTX, TT GDTX, trường Trung cấp trực thuộc sử dụng nhạc đệm bằng
đĩa nhạc (CD, MD).
3
 Bảng B1: Các Phòng GD&ĐT – học sinh tham gia thuộc các trường
THCS sử dụng nhạc đệm bằng đĩa nhạc (CD, MD).
Chương trình dự thi phải có ít nhất 03 thể loại trong số đã nêu ở trên và có
đủ 04 tiết mục.
Đăng ký dự thi tiết mục, gồm 2 bảng:
 Bảng C: Dành cho các đơn vị không có đủ 04 tiết mục tham dự nhóm
ca khúc thì đăng ký dự thi theo tiết mục. Đơn vị có thể đăng ký nhiều hơn 01 tiết
mục, có thể sử dụng ban nhạc hoặc sử dụng nhạc đệm bằng đĩa nhạc (CD, MD).
Các đơn vị dự thi theo tiết mục sẽ không chấm điểm chương trình, chỉ chấm điểm
tiết mục.
 Bảng D: Dành cho các đơn vị không thuộc bảng A, A1, B, B1, C, có
thể đăng ký dự thi 01 tiết mục bằng hình thức video clip. Các tiết mục phải đảm
bảo phần phụ họa, trang phục cho tiết mục dự thi phù hợp lứa tuổi học sinh và
môi trường học đường.
Ban tổ chức (BTC) khuyến khích các Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký
dự thi nhiều đội, thuộc các trường THCS khác nhau.

2. Các vòng thi
Vòng loại: Các đội ở bảng A, bảng A1, bảng B, bảng B1, bảng C.
Vòng chung kết: Các đơn vị thuộc bảng A, bảng A1, bảng B, bảng B1, bảng
C đủ điểm quy định của BTC sẽ được xét vào vòng chung kết.
(Số lượng đội vào vòng chung kết do BTC quyết định tùy theo số đội đăng
ký).
Các đơn vị dự thi ở bảng D: BTC sẽ tổ chức chấm video clip và xếp hạng.

3. Cách thức đăng ký
Đơn vị đăng ký dự thi theo mẫu (Đính kèm) và gửi bản scan có đóng mộc và
file Word/Excel theo đường dẫn: https://bit.ly/tienghatChuvecon2024
Bảng A, A1, B, B1, C: đăng ký theo phụ lục 1.
Bảng D: đăng ký theo phụ lục 2.

4. Bài hát dự thi
Các bài hát sử dụng khi dự thi phải là các ca khúc Việt Nam và được phép
lưu hành theo qui định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Không sử dụng ca
khúc nước ngoài (kể cả ca khúc nước ngoài đặt lời Việt).
Tiết mục tự biên phải nộp kèm theo văn bản bài hát khi đăng ký dự thi với
Ban tổ chức. Các tiết mục là sáng tác tự biên không được đăng kí quá 01 tiết
mục/chương trình. Khuyến khích các đơn vị hát các bài hát dân ca hoặc ca khúc
mang âm hưởng dân ca.


5. Chương trình dự thi
Bảng A, A1, B, B1: Mỗi nhóm ca khúc dự thi một chương trình (gồm 04 tiết
mục) có chủ đề xuyên suốt. Thời gian tối đa cho mỗi chương trình dự thi là 25
phút được tính từ lúc đơn vị giới thiệu; trong 04 tiết mục dự thi phải có ít nhất 01
tiết mục hát về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng C: Tiết mục có phần giới thiệu mở đầu, phần dự thi và kết thúc. Thời
lượng mỗi tiết mục không quá 6 phút tính từ phần giới thiệu.
Bảng D: Tiết mục có phần giới thiệu mở đầu, phần dự thi và kết thúc. Phông
nền là phông nền của Hội thi (nếu có), cảnh trí hoặc phông nền trống. Tuyệt đối
không để các phông nền không liên quan đến Hội thi. Video clip đảm bảo đủ độ
sáng, nhìn rõ thí sinh dự thi, hình ảnh, âm thanh rõ ràng. Khung hình 16:9, độ phân
giải tối thiểu là 1920 x 1080.
Đơn vị đảm bảo thời lượng dự thi theo quy định, nếu quá thời gian quy định,
BTC hội thi sẽ trừ điểm theo nguyên tắc:
– Đối với chương trình:
+ Quá từ trên 02 phút đến 5 phút: trừ 01 điểm trên tổng điểm bình quân
điểm chương trình.
+ Quá từ trên 5 phút: trừ 1,5 điểm trên tổng điểm bình quân điểm chương
trình.
– Đối với tiết mục:
+ Quá dưới 02 phút: trừ 0.5 điểm trên tổng điểm bình quân điểm tiết mục.
+ Quá từ từ 02 phút – 3 phút: trừ 01 điểm trên tổng điểm bình quân điểm
tiết mục.
+ Quá từ từ 03 phút trở lên: trừ 1.5 điểm trên tổng điểm bình quân điểm tiết
mục.
6. Thành phần và số lượng tham gia dự thi nhóm hát, múa
Mỗi tiết mục tham dự về phía người hát: tối đa là 15 người.
Không hạn chế số lượng người tham gia múa minh họa.
Các thành viên nhóm hát, múa minh họa phải là học sinh, học viên của trường
trong năm học 2023 – 2024.
(Đơn vị nào vi phạm những qui định về đăng ký thành viên nhóm hát sẽ
bị loại ngay khi BTC xác định đúng nội dung vi phạm).

7. Về ban nhạc và nhạc công
Không hạn chế số lượng nhạc công.
Ban nhạc của đơn vị thuộc bảng A: Các thành viên ban nhạc là học sinh,
học viên của trường dự thi trong năm học 2023 – 2024. Các nhóm có thể liên kết
với học sinh các trường khác, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Là học sinh, học
viên tại các trường THCS, THPT, TT GDTX, TTGDNN-GDTX của thành phố
Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024 và số lượng thành viên liên kết không quá 2
người, không tính các thành viên sẽ được nhập học vào các lớp đầu cấp năm học
2024 – 2025.
Ban nhạc của đơn vị thuộc bảng A1: Ban nhạc phải do chính học sinh THCS
của đơn vị hoặc giáo viên kết hợp với học sinh THCS chơi trong ban nhạc. Các
nhóm có thể liên kết với học sinh các trường khác, nhưng phải đảm bảo nguyên
tắc: Là học sinh, học viên tại các trường THCS, THPT, TT GDTX, TT GDNNGDTX của thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024 và số lượng thành viên
liên kết không quá 2 người, không tính các thành viên sẽ được nhập học vào các
lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025. Giáo viên của trường có thể chơi riêng ban
nhạc của giáo viên hoặc chơi kết hợp với ban nhạc học sinh để đệm cho các nhóm
hát của đơn vị mình dự thi.
Việc liên kết phải được thực hiện ngay từ vòng loại (tránh tình trạng thành
viên các nhóm bị loại sớm lại tham gia cùng các nhóm được tiếp tục lọt vào vòng
sau).
Lưu ý: Các đơn vị có 100% thành viên ban nhạc là học sinh, học viên của
đơn vị sẽ có điểm cộng.
Các thành viên tham gia liên kết với vai trò nhạc công phải đăng kí cùng với
các đơn vị dự thi và xuất trình thẻ học sinh (hoặc thẻ viên chức-nếu là GV) khi có
yêu cầu.
Hình thức ban nhạc sử dụng các nhạc cụ điện tử không được thu trước phần
đệm cài sẵn trong đàn.
Dụng cụ của nhạc công để phục vụ cho nhóm biểu diễn các đơn vị tự chuẩn
bị. Ban tổ chức chỉ hỗ trợ bộ trống trên sân khấu.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải chương trình
– Bảng A và bảng A1: Mỗi bảng có 01 Giải Nhất (cúp vàng), 02 Giải Nhì (cúp
bạc), 03 Giải Ba (cúp đồng), 05 Giải Khuyến khích.
– Bảng B và bảng B1: Mỗi bảng có 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba,
05 Giải Khuyến khích.
2. Giải tiết mục
– Bảng C: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích.
– Bảng D: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích.
3. Các giải thưởng khác
Giải Ban nhạc (dành cho bảng A và A1) bao gồm: 01 giải cho Ban nhạc sử
dụng nhạc cụ điện tử chơi hay nhất. 01 giải cho Ban nhạc sử dụng nhạc cụ không
phải là nhạc cụ điện tử chơi hay nhất.
Giải nhạc công xuất sắc (02 giải dành cho bảng A và A1).
Giải Giọng ca Nam, Nữ xuất sắc nhất cho đơn ca (gồm 02 giải cho Bảng A,
A1 và 02 giải cho Bảng B, B1).
Giải trang phục: 01 giải.
Giải cổ động viên: 01 giải.
Tiết mục có vũ đạo đẹp nhất: 02 giải.
Tiết mục hát về Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng nhất: 02 giải.
Tiết mục hát về Ngành Giáo dục hay nhất: 02 giải.
Tiết mục hát về tuổi học trò hay nhất: 02 giải.
Tiết mục về âm nhạc dân tộc hay nhất: 02 giải.
Tiết mục được yêu thích nhất: 01 giải.
Căn cứ số lượng đăng ký dự thi của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ xem xét quyết
định số lượng trao giải.
VI. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
Nếu sử dụng nhạc đệm thu sẵn trên đĩa thì không được thu trước phần hát bè
phụ họa trong đĩa nhạc đệm; gửi đĩa nhạc về Công viên nước Đầm Sen trước khi
biểu diễn 02 ngày để Ban tổ chức (BTC) kiểm tra và chuẩn bị.
Các đơn vị dự thi phải có mặt trước 30 phút theo lịch diễn của BTC.
Công viên nước Đầm Sen cung cấp vé vào cổng cho cổ động viên các nhóm
(tùy theo điều kiện tình hình cụ thể, BTC sẽ thông báo sau).
Căn cứ vào số lượng đăng ký thực tế, BTC có quyền thay đổi số vòng thi
hoặc số bảng dự thi cho phù hợp.

VII. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC
1. Ban chỉ đạo
– Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD&ĐT.
– Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.
– Ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen.
2. Ban tổ chức
2.1 Trưởng ban
– Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.
– Ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen.
2.2 Phó Trưởng ban tổ chức:
– Bà Cao Thị Thiên Phúc – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT.
– Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám đốc CV Nước Đầm Sen.
2.3 Ủy viên:
– Ông Nguyễn Tiến Cường – Phó phòng Kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
– Ông Đặng Huy Khải – Phó phòng Kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
– Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó Trưởng phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Ông Trần Văn Cường – Chuyên viên phòng GD Tr.H Sở GD&ĐT.
– Bà Phan Thị Lan Tuyền – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Ông Phạm Duy Phương – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Bà Lương Cao Thúy Uyên – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Bà Lê Anh Huyền Trang – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Ông Trần Nghĩa Nhân – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Bà Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Ông Lê Văn Trường – Chuyên viên phòng CTTT Sở GD&ĐT.
– Ông Nguyễn Quang Minh – Tổ Phó Marketing phòng kinh doanh CV Nước
Đầm Sen.
– Bà Huỳnh Thị Kim Quyên – CB phòng kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
– Ông Nguyễn Văn Gốp – CB Phòng kinh doanh CV Nước Đầm Sen.
– Ông Dương Mạnh Hùng – CB Phòng kinh doanh CVN Đầm Sen.

VIII. BAN GIÁM KHẢO HỘI THI
Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi và có uy tín về nghệ
thuật, am hiểu về văn nghệ học đường đảm bảo tính chính xác, công bằng cho các
đơn vị tham gia dự thi.
Ban Giám khảm khảo có nhiệm vụ chấm điểm và thống nhất ra kết quả thành
tích tập thể, cá nhân đoạt giải trong Hội thi.
IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức và trao giải: Công viên nước Đầm Sen hỗ trợ và phối hợp
với các đơn vị tài trợ.
Kinh phí dự thi của các đơn vị: Trích từ kinh phí sinh hoạt hè năm 2024.
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
1.1 Phòng Chính trị tư tưởng
Chủ trì, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức, dự trù kinh phí và phân công
theo dõi, giám sát trong suốt quá trình Hội thi diễn ra.
Tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Giám khảo.
Phối hợp với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác khen
thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Hội thi thông qua các
hệ thống thông tấn, báo chí.
Phối hợp với Công viên nước Đầm Sen chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm
diễn ra Hội thi, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Hội thi.
1.2 Văn phòng Sở
Phối hợp Phòng Chính trị tư tưởng thực hiện công tác khen thưởng cho tập thể,
cá nhân đạt giải trong Hội thi.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức triển khai kế hoạch đến các trường THCS trên địa bàn.
Chịu trách nhiệm thành lập đoàn và đăng ký dự thi đúng thời gian quy định.
3. Trường THPT, TT GDNN-GDTX, TT GDTX, trường Trung cấp trực
thuộc
Tổ chức triển khai kế hoạch đến cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, học
viên tại đơn vị.

Chịu trách nhiệm thành lập đoàn và đăng ký dự thi đúng thời gian quy định.
4. Công viên nước Đầm Sen
Công viên nước Đầm Sen phối hợp hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất, kinh
phí tổ chức và vé vào cổng cho các đơn vị tham gia.
Thông tin liên hệ thường trực công tác chuyên môn:
+ Ông Phạm Duy Phương – Chuyên viên Phòng CTTT, Sở Giáo dục và Đào
tạo, ĐT: 08. 38299.682, ĐTDĐ: 0934973168.
+ Bà Lê Anh Huyền Trang – Chuyên viên Phòng CTTT, Sở Giáo dục và Đào
tạo, ĐT: 0938285879.
Thông tin liên hệ thường trực công tác tổ chức:
+ Bà Huỳnh Thị Kim Quyên – Cán bộ phòng kinh doanh CV nước Đầm Sen,
ĐT: 0918811551.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai
và tạo điều kiện cho các đội tham dự./.
Nơi nhận:
– Vụ GDCT&CTHSSV (Bộ GDĐT) (đề báo cáo);
– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè TP (để báo cáo);
– Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
– Phòng GDTrH, Phòng GDTX-CN&ĐH (để biết);
– Phòng GDĐT quận/huyện/TP Thủ Đức (để thực hiện);
– Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
(cấp học cao nhất là THPT) (để thực hiện);
– Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX (để thực hiện);
– Trường Trung cấp trực thuộc (để thực hiện);
– Công viên nước Đầm Sen (để phối hợp);
– Lưu: VT, CTTT (Trang).

Bài viết liên quan