Lưu trữ Danh mục: Thông tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt 20%

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2010. Xem nội dung chi tiết   Tại Đây

Công viên nước Đầm Sen chính thức niêm yết cổ phiếu DSN trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

        Sáng ngày 26/10/2010, tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Ngọc Nghĩa – Tổng Giám Đốc cùng toàn thể thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DSN. Theo đó Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen sẽ đưa 8,450 triệu cổ phiếu vào giao dịch, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là 30.000đ.     Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DASECO) được xem là một trong những công ty đầu tiên cung cấp các dịch vụ vui chơi [...]

Giấy phép niêm yết cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh công bố quyết định về việc niêm yết cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen. Xem nội dung chi tiết Tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 2010

Mẫu giấy thay đổi thông tin cổ đông

Mẫu giấy thay đổi thông tin cổ đông: nhấn vào đây để tải file

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần 3

Xem chi tiết Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần 3 – Nhiệm kỳ II (2008 – 2012)    Tại Đây

Thông báo tạm ứng cổ tức quý I năm 2010