Lưu trữ Danh mục: Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 2020 bằng tiền mặt 25%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 2020 bằng tiền mặt 25% tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021 xem tại đây

Nghị quyết HĐQT số 06 16-12-2020 Vv góp thêm vốn vào CTCP TP Lotus Aroma

Nghị quyết HĐQT số 06 16/12/2020 v/v góp thêm vốn vào CTCP TP Lotus Aroma xem tại đây

Nghị quyết HĐQT số 05 09-12-2020 Vv thống nhất thời gian chốt danh sách CĐ để THQ cho CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN 2021

Nghị quyết HĐQT số 05 09/12/2020 v/v thống nhất thời gian chốt danh sách CĐ để THQ cho CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 xem tại đây

Nghị quyết số 04 HDQT Công viên nước Đầm Sen

Nghị quyết số 04 HDQT Công viên nước Đầm Sen, xem tại đây

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020, xem tại đây.

Nghị quyết 03 Hội đồng quản trị Công viên nước Đầm Sen

Nghị quyết 03 Hội đồng quản trị Công viên nước Đầm Sen, xem tại đây

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám Đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen từ ngày 14/5/2020, xem tại đây

DSN Giấy xác nhận – Vv Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Bổ sung ngành nghề kinh doanh

DSN Giấy xác nhận – V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (bổ sung ngành nghề kinh doanh), xem tại đây

DSN CBTT 24h Nghị quyết HDQT 01-2020 về thời gian chốt Danh sách CDD để trả cổ tức đợt cuối năm 2019

DSN CBTT 24h Nghị quyết HDQT 01/2020 về thời gian chốt Danh sách CDD để trả cổ tức đợt cuối năm 2019, xin vui lòng xem tại đây