Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám Đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen từ ngày 14/5/2020, xem tại đây

Bài viết liên quan