Nghị quyết HĐQT số 05 09-12-2020 Vv thống nhất thời gian chốt danh sách CĐ để THQ cho CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN 2021

Nghị quyết HĐQT số 05 09/12/2020 v/v thống nhất thời gian chốt danh sách CĐ để THQ cho CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 xem tại đây

Bài viết liên quan