Giờ hoạt động năm 2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦM SEN NƯỚC

Tháng Sáu

Tháng Bảy 2021

Tháng Tám
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Nghỉ định kỳ

7
8
9
10
11
12
13

Nghỉ định kỳ

14
15
16
17
18
19
20

Nghỉ định kỳ

21
22
23
24
25
26
27

Nghỉ định kỳ

28
29
30
31
1

LƯU Ý

– Cổng liên thông (cổng nằm bên trong và giữa hai công viên)

Ngày Thời gian
 Thứ 2 đến Chủ Nhật   từ 9h00 – 18h00 

– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30

Bài viết liên quan