Giờ hoạt động năm 2020

GIỜ HOẠT ĐỘNG Đầm Sen Nước 2020

Cổng Hòa Bình
Ngày Thời gian
Thứ 2 đến thứ 7  từ 9h00 – 18h00
Chủ Nhật, Lễ từ 8h30 – 18h00

Cổng liên thông
(cổng nằm bên trong và giữa hai công viên)

Ngày Thời gian
Thứ 2 đến Chủ Nhật  từ 9h00 – 18h00

 

Lưu ý:

– Đầm Sen Nước NGHỈ ĐỊNH KỲ THỨ BA  hàng tuần từ 3/8/2020cho đến khi có thông báo mới.
– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30.

Bài viết liên quan