Giờ hoạt động năm 2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦM SEN NƯỚC

Tháng Mười Hai

Tháng Một 2022

Tháng Hai
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Nghỉ định kỳ

5
6
7
8
9
10
11

Nghỉ định kỳ

12
13
14
15
16
17
18

Nghỉ định kỳ

19
20
21
22
23
24
25

Nghỉ định kỳ

26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

LƯU Ý

– Cổng liên thông (cổng nằm bên trong và giữa hai công viên)

Ngày Thời gian
 Thứ 2 đến Chủ Nhật   từ 9h00 – 18h00 

– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30

Bài viết liên quan