Giờ hoạt động năm 2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦM SEN NƯỚC

Tháng Chín

Tháng Mười 2021

Tháng Mười Một
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Nghỉ định kỳ

6
7
8
9
10
11
12

Nghỉ định kỳ

13
14
15
16
17
18
19

Nghỉ định kỳ

20
21
22
23
24
25
26

Nghỉ định kỳ

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

LƯU Ý

– Cổng liên thông (cổng nằm bên trong và giữa hai công viên)

Ngày Thời gian
 Thứ 2 đến Chủ Nhật   từ 9h00 – 18h00 

– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30

Bài viết liên quan