Giờ hoạt động năm 2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦM SEN NƯỚC

Tháng Tư

Tháng Năm 2021

Tháng Sáu
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
26
27
28
29
30
1

Lễ 30/04 và 01/05 – Mở cửa 8:00 – Đóng cửa 18:00

2

Lễ 30/04 và 01/05 – Mở cửa 8:00 – Đóng cửa 18:00

3

Lễ 30/04 và 01/05 – Mở cửa 8:00 – Đóng cửa 18:00

4

Nghỉ định kỳ

5
6
7
8
9
10
11

Nghỉ định kỳ

12
13
14
15
16
17
18

Nghỉ định kỳ

19
20
21
22
23
24
25

Nghỉ định kỳ

26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

LƯU Ý

– Cổng liên thông (cổng nằm bên trong và giữa hai công viên)

Ngày Thời gian
 Thứ 2 đến Chủ Nhật   từ 9h00 – 18h00 

– Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30

Bài viết liên quan