Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng -2020, biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng/2020, biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, xem tại đây,

Bài viết liên quan