Giá vé Công viên nước Đầm Sen ngày Lễ 30/04 & 01/05 đến – 05/09/2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chiều cao/
Giờ hoạt động
Giá vé
Lễ 30/04 & 01/05/2021
Cổng Đầm Sen Cổng Hòa Bình
Từ 8h – Trên 1m4 150.000 190.000
Từ 8h – Dưới 1m4 130.000 150.000
Sau 16h – Trên 1m4   150.000
Sau 16h – Dưới 1m4   110.000
     
Vé gửi đồ 20.000
Vé phạt mất chìa 20.000
Vé phạt mất ống nhựa 20.000
     

Kính gửi thông báo đến quý khách hàng

Xin cảm ơn và trân trọng được đón chào Quý khách